GDPR och vår integritetspolicy

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter. Den innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 

I den senaste MICS versionen finns  nya funktioner som underlättar ert arbete med att följa förordningen.

Med anledning av den nya förordningen har vi tagit fram en ny integritetspolicy som du hittar här.