Mer om MICS CRM/Säljstöd

 

MICS - ett effektivt säljverktyg
MICS är ett verktyg som ger dig full kontroll över dina kunder och kontaktpersoner. Användaren erbjuds en extremt enkel och lättarbetad miljö där det i princip är omöjligt att "gå vilse".

 

Ordning och reda med CRM/säljstöd
Alla användare har tillgång till samma information kring företagets kunder och kontakter. All korrespondens lagras strukturerat på respektive kund och går enkelt att plocka upp vid behov. Informationen blir det egna företagets och "försvinner" inte bara för att en säljare slutar.

Vem som helst kan ta emot kundsamtal och snabbt få en helhetsbild av kundrelationen. Kunderna och kontaktpersonerna kan enkelt märkas upp med kategorier som ni själva bestämmer, t.ex. Kundtyp, Bransch, Utskick osv. Dessa kategorier kan sedan användas för att göra selekteringar vid utskick.

 

Med ett säljstöd kommer du ihåg vad du lovat.
Har du full kontroll över vad du sagt till dina kunder? I MICS CRM kan du i en handvändning få upp alla aktiviteter du haft med kunder vad gäller telefonsamtal, e-post, möten, offerter osv. Man får lätt fram information om vad som gjorts med en kund och vad som lovats.

      
 

Säljverktyg gör dig uppmärksam.
Ibland är det mycket att hålla reda på. MICS "Att göra" lista påminner dig om dagens aktiviteter samt om sådant som blivit försummat. Den visar även planerade aktiviteter samt en veckoöversikt.