Varför CRM/Säljstöd?

CRM: "Customer Relationship Management" - eller kundvård på ren svenska -handlar om att systematiskt vårda företagets kunder och genom kunskap om kunden öka kundnöjdheten och på så sätt även öka försäljningen.

Varför ska man ha ett CRM-system?

Ett CRM-säljsstödssystem såsom MICS kan hjälpa till med:

  • Effektivisera det dagliga arbetet för säljarna
  • Höja kvalitén på kundkontakterna
  • Bevara information om kunder och kontakter på företaget
  • Analysera/bearbeta kunder och prospects
  • Få fram hur mycket försäljning säljavdelningen har på gång in

I och med att all information lagras i en gemensam databas som är lättillgänglig för alla användare kan vem som helst ta emot kundsamtal och snabbt få en helhetsbild av kundrelationen. Att få kunden att känna sig omhändertagen och betydelsefull är viktigare än man tror.

Framförallt ska CRM-systemet vara ett stöd och verktyg i säljarens dagliga arbete.

 

MICS - ett säljstödssystem som används
Absolut grundläggande är att CRM-systemet verkligen används för det dagliga arbetet såsom att bearbeta kunder/prospekt, registrera kundbesök, skapa offerter, underhålla kontaktregistret osv. Om systemet inte används spelar det ingen roll hur bra övriga funktioner är.

Genom sitt lättarbetade gränsnitt skapar MICS förutsättningar för att användarna ska tycka att det är enkelt och bekvämt att jobba i systemet.

Vi samarbetar med Sellmore International AB som har en unik erfarenhet av att koppla samman säljprocesser och teknik i CRM/Säljstöd.